Topsport Talentschool

Topsport Talentschool

De nationale sportbonden bepalen in overleg met NOC*NSF welke leerlingen een topsporttalent zijn. Als je sportbond je als sporttalent aanmerkt, krijg je van Coöperatie Limburg Sport (www.limburgsport.nl) een zogenaamde topsportpas. Ben je internationaal talent, nationaal talent of belofte, dan kunnen we je op Trevianum op heel wat manieren tegemoetkomen om studie en sport zo goed mogelijk te combineren. 
Kom je (nog) niet in aanmerking voor een van bovengenoemde statussen dan krijg je misschien wel een RS (regionaal sporter) status. Omdat Trevianum naast Topsport Talentschool ook nog een Topsportvriendelijke school is, hebben we de mogelijkheid om ook RS-leerlingen te helpen bij het combineren van school en sport.

Om leerlingen de gelegenheid te geven studie en sport zo goed mogelijk te combineren, hebben we op Trevianum de volgende mogelijkheden:

  1. sportcoaches,
  2. lesroosteraanpassingen,
  3. parallelroosterprogramma,
  4. bijles / inhalen achterstand,
  5. studieprogramma voor talenten,
  6. studietijd,
  7. maatwerk.

1. Sportcoaches

Sportcoaches zijn een belangrijke spil in de begeleiding van sportende leerlingen:
1. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het snel oplossen van praktische problemen.
2. Zij zorgen voor het oplossen van de roosterproblemen.
3. Zij zijn de contactpersoon voor proefwerkomzettingen en verlofaanvragen. 
4. Zij begeleiden in het proces van zelfsturing.

terug naar boven

2. Lesroosteraanpassingen

Topsportleerlingen krijgen de gelegenheid overdag te trainen als er lessen zijn. Belangrijk is daarbij natuurlijk dat zij gemiste lessen kunnen inhalen. Daarvoor zijn lesroosteraanpassingen vereist. Lesroosteraanpassingen worden in Magister zichtbaar gemaakt door de aanduiding ‘TTS’. 
Leerlingen onderhouden contact met hun sportcoach om de roosters up-to-date te houden.

terug naar boven

3. Parallelroosterprogramma

Het up-to-date maken van het rooster van jonge topsporters vindt plaats met behulp van een door de roostermakers speciaal ontwikkeld parallelroosterprogramma.

terug naar boven

4. Bijles / inhalen van achterstand

Trevianum beschikt over een netwerk van tutoren en vakdocenten om zo snel mogelijk kleine hiaten in studie weg te werken. Voor TTS-leerlingen zijn deze gratis ter beschikking en kunnen worden toegekend na goed overleg met mentor en vakdocent. Vakdocenten kunnen in het studiecentrum op afspraak worden geconsulteerd.

terug naar boven

5. Studieprogramma voor talenten

Voor topsporters is tijd heel belangrijk. Tijd betekent ruimte om te sporten of te studeren.
In de onderbouw hebben we ruimte in de roosters voor studie of extra lesmomenten mogelijk gemaakt door middel van het speciaal voor TTS opgezette studieprogramma voor de talenten. Leerlingen die vakken als levensbeschouwing, tekenen, techniek, handvaardigheid en/of muziek niet tijdens de reguliere lesmomenten (kunnen) volgen, stromen in in dit studieprogramma. Voor elk vak wordt in ieder trimester een opdracht gegeven. Deze kan in de meeste gevallen thuis worden gemaakt. Zo kan de sporter genoeg studie-uren plannen in het reguliere rooster.

terug naar boven

6. Studietijd

Het sportverdiepingsprogramma is bedoeld voor leerlingen die trainen onder schooltijd en niet in het bezit zijn van een talentstatus.
Gemiste onderwijstijd kunnen deze leerlingen compenseren in een van de studiecentra van Trevianum. Trevianum heeft een drietal studiecentra, waar deskundige begeleiding aanwezig is. De studiecentra zijn elke dag geopend tot 16.30 uur.
In die studiecentra zitten vakdocenten. De aanwezigheid van vakdocenten op vooral naschoolse uren maakt het voor TTS-deelnemers mogelijk om gemiste onderwijstijd te compenseren en snel hulp in te roepen voor gemiste kennis.

terug naar boven

7. Maatwerk

We houden het natuurlijk ook graag simpel en praktisch. Soms zijn leerlingen geholpen met een kleinigheidje. Middels ingelaste studiemomenten en lesomzettingen compenseren we te veel gemiste onderwijstijd.

We communiceren dat wel graag goed binnen onze school. Een geregistreerde afspraak geeft ook veel duidelijkheid voor de docenten.

terug naar boven

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024